Zajímavosti z požárního zabezpečení

Zemní plyn, propan butan, LPG ...

Detektor zemního plynu

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv.
Díky tomu, že obsahuje především methan, má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto považován za ekologické palivo. Ve vozidlech se využívá ve stlačené (CNG) nebo zkapalněné podobě (LNG).
Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento.

Zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl.
Zemní plyn je přiváděn do vašeho domu potrubím. Pokud nežijete na venkově, patrně používáte zemní plyn. Je to převládající energie pro vytápění domů. Zemní plyn je fosilní palivo obsahující téměř výhradně metan. Metan je mnohem lehčí než vzduch a při úniku stoupá směrem vzhůru. Pokud jste uživatelem zemního plynu, doporučujeme instalovat toto detekční zařízení asi 30 cm od stropu, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

Kam nainstalovat detektor

Kombinované hlásiče oxidu uhelnatého, hořlavých a výbušných plynů instalujeme do místností s potenciálním výskytem CO nebo únikem plynu (koupelny, plynové kotelny, kuchyně, místnosti s wavkami, karmou, přímotopy, teplomety atd.).
Základním kritériem pro správné umístění detektoru je identifikace plynu, tedy zdali budeme detekovat lehký plyn (stoupá vzhůru ke stropu) nebo těžký plyn (klesá k podlaze).
Podle tohoto kritéria budeme volit místo instalace. Detektor plynu instalujeme vždy na stěnu a to dle typu detekovaného plynu buď pod strop (cca 15-30 cm) nebo nad podlahu (cca 15-30 cm), ve vzdálenosti alespoň 1,2 m od palivo spalujícího zařízení pro minimalizaci falešných poplachů, které mohou vzniknout při krátkém úniku plynu, například při zapalování plynového kotle nebo sporáku a ve vzdálenosti cca 60 cm od rohů tedy místa kde se sbíhají dvě stěny.

Výhody zařízení pro detekci hořlavých a výbušných plynů

 1. Unikátní dvoj kombinace zařízení pro detekci oxidu uhelnatého a hořlavých plynů
 2. Hlasové varování - lidským hlasem informuje o zjištěném nebezpečí
 3. Pokročilá technologie katalického spalování a elektrochemického senzoru v jednom zařízení
 4. Zobrazení aktuální koncentrace CO a plynu na LCD displeji
 5. Napájený z elektrické sítě AC 90V-240V
 6. Záložní napájení nabíjecí baterií 9V NiMH pro případ výpadku proudu
 7. Inteligentní řízení detekce pomocí mikroprocesoru
 8. Informační a výstražná LED indikace
 9. Funkce test, ověřování správného fungování zařízení
 10. Sebekontrolní systém detekce s automatickou signalizací selhání senzorů
 11. Pod světlený LCD displej pro zobrazení naměřených hodnot
 12. Hlasitý alarm signalizace poplachu 85dB
 13. Instalace na stěnu
 14. Signalizace nízkého stavu baterie a poruchy senzoru
 15. Nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
 16. Jednoduchá montáž a manipulace

Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

V nabídce pouze detektory CO a hlásiče požáru dle norem ČSN