Zajímavosti z požárního zabezpečení

Jsou detektory CO spolehlivé?

Oxid uhelnatý

Detektory CO vychází z normy ČSN EN 50291

Detektory CO vždy byly a stále jsou navrhovány tak, aby spustily poplach a informovali okolí ještě před dosažením nebezpečné úrovně CO s potenciálním ohrožením na životě. Bezpečnostní standardy pro detektory CO jsou neustále vyšší a vychází z normy ČSN EN 50291.

Jak by měl spotřebitel otestovat detektor CO, aby se ujistil, že funguje správně?

Spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny stanovanými výrobcem uvedenými v průvodní dokumentaci výrobku (uživatelské příručce). Pomocí testovacího tlačítka detektoru, lze provést kontrolu el. obvodů zařízení a jejich funkčnost, nikoliv však funkčnost nebo přesnost senzoru. Jedním z mála sofistikovaných způsobů jak otestovat senzor vašeho detektoru CO je prostřednictvím testovací sady s kalibračním plynem Detectagas speciálně vyvinutým testování elektrochemických senzorů detekce CO.

Detectagas umožňuje pomocí velmi jednoduchého testu ověřit senzor všech modelů detektorů CO, dle norem ČSN EN 50291 nebo UL 2034. Koncentrace kalibračního plynu CO je na určité úrovni, která jej dělá naprosto bezpečným k testování. Berte prosím na vědomí, že všechny detektory CO mají omezenou životnost s doporučeným datem výměny, která je dána kvalitou výrobku a požitým typem senzoru. Tyto informace by měli být součástí technické specifikace výrobku zveřejněných výrobcem, uvedeny v literatuře nebo uživatelské příručce.

Jak mohu zabránit otravě CO?

Ujistěte se, že zařízení je instalováno a provozováno v souladu s pokyny výrobce a místními stavebními předpisy. Většina zařízení by měla být instalována kvalifikovanými odborníky. Na těchto systémech by měly být pravidelně prováděny roční revize, servis a údržba pro zajištění správné provozu schopnosti. Revizní technik by měl také pravidelně kontrolovat komíny a kouřovody z možného důvodu zanesení, koroze, praskliny, částečné nebo úplné uvolnění, atd.

Nikdy sami neprovádějte údržbu topných systémů, palivo splňujících zařízení a spotřebičů bez řádných znalostí, dovedností a nástrojů. Rozsah a způsob drobných oprav včetně údržby, kterou na zařízeních můžete provádět sami naleznete v příručce uživatele daného zařízení. ,/p>

Nikdy nepoužívejte uvnitř prostoru nebo v jeho bezprostřední blízkosti přenosný generátor nebo jiný palivo spalující motor. Dokonce ani při otevřených dveřích a oknech, prostory především jako garáže, dílny nebo technické místnosti se pak velice rychle mohou stát pastí CO ve kterých se úroveň CO velice rychle vyšplhá na smrtelnou úroveň.

Nainstalujte detektory CO a měřící zařízení CO s digitálním displejem pro zobrazení aktuální naměření koncentrace CO. Instalujte detektory pouze renomovaných značek, jako jsou například Kidde, FireAngel, SAFE, FirstAlert, splňující bezpečnostní předpisy a normy. Detektory CO poskytují dokonalou ochranu před tímto smrtelným nebezpečím v podobě CO, avšak nejsou náhradou za správné používání a údržbu zařízení, které mohou produkovat CO. Nainstalujte detektory CO v chodbě oddělující dva prostory, v každé ložnici a obývacím pokoji. Ujistěte se, že poplach detektoru (jeho akustický signál) je slyšitelný a že zde nejsou případné překážky, který by detektoru bránily v detekci CO popřípadě snižovali účinnost akustického signálu poplachu (skříně, závěsy, dveře atd.).

Nikdy nepoužívejte přenosné grily nebo jiné vybavení určené pro táboření uvnitř domu, garáže, pokud nesplňuje speciální bezpečnostní normy pro bezpečné použití v uzavřeném prostoru.

Nikdy nenechávejte běžet nastartovaný motor automobilu v uzavřeném prostoru nebo garáži a to ani v případě, že ponecháte otevřené okno a dveře.

Nikdy nenechávejte hořet otevřený oheň uvnitř domu, garáže, vozidla nebo stanu.

Nikdy nepoužívejte k vytápění prostoru plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, pece, či sušičky.

Nikdy nepoužívejte palivo-spalující zařízení v nevětraných prostorách určených pro spaní.

Během rekonstrukce domu, se ujistěte, že ventilace a spalinová potrubí včetně komínů nejsou blokovány nebo zaneseny. Ujistěte se, že jsou zařízení v provozu schopném stavu a bezpečná pro další provoz.

Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

V nabídce pouze detektory CO a hlásiče požáru dle norem ČSN