Zajímavosti z požárního zabezpečení

Instalace detektoru CO a hlásiče kouře

Oxid uhelnatý

Jak mám nainstalovat detektor CO?

Detektory CO by měly být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Mezinárodní asociace výrobců detektorů v závislosti na studiích a výpovědi osob zasažených CO doporučuje, aby byl jeden detektor oxidu uhelnatého instalovat na chodbě mimo ložnice, v obývacím pokoji a v každé ložnici vaší domácnosti.
Detektory oxidu uhelnatého mohou být bateriové nebo kabelové s přímým zapojením do zásuvky sítě 230V. Kabelové detektory CO by měli být s bateriovým zálohováním pro případ výpadku proudu.
V případě domácností doporučujeme použití detektorů oxidu uhelnatého s bateriovým, integrovaným, napájecím zdrojem. Tato moderní zařízení nabízí napájení zařízení až po dobu 10 let, bezpečný a bezstarostný provoz s ohledem na výměnu baterií a zohledňují potřeby současného náročného zákazníka. Jestliže vybíráte vhodné místo pro instalaci detektoru CO vyhněte se místům, která jsou v blízkosti topení nebo otvorů vzduchotechniky, cirkulace vzduchu, mohou být zastavěny nábytkem, zakryty závěs a podobně.
Nedoporučujeme instalovat detektory oxidu uhelnatého v kuchyních nebo v bezprostřední blízkosti palivo spalujících zařízení a spotřebičů. Doporučujeme zvážit možnost pořízení stolního detektoru, který nemusí být pevně instalován na stěnu a lze jej tedy přenášet nebo s ním cestovat.

Co byste měli dělat, pokud zazní poplach?

Nikdy neignorujte poplach a akustický signál sirény detektoru CO! Každý takový poplach je varování, před potenciálním smrtelným nebezpečím.

Pokud se spustí akustický poplach detektoru CO nesnažte se pátrat po jeho příčině:

  • 1. Ihned se přesuňte ven na čerstvý vzduch.
  • 2. Přivolejte lékařskou pomoc, hasiče, servisní středisko nebo volejte tísňovou linku 112.
  • 3. Po tom co jste volali tísňovou linku 112 zkontrolujte zda jsou přítomny všechny osoby žijící s Vám a ve vaší domácnosti. Do zasažených prostor CO se nevracejte dokud vám k tomu hasiči nebo záchranáři nedají svolení. Je-li stanoveno zdrojem CO nefunkční zařízení, nepoužívejte ho, dokud nebude zkontrolováno a opraveno kvalifikovaným personálem.

Pokud Vám záchranné složky umožní návrat do domácnosti a váš detektor oxidu uhelnatého spustí opětovně během 24 hodin poplach, opakujte kroky 1, 2 a 3. Přivolejte kvalifikovaného technika, aby znovu a důkladně zkontroloval i další spotřebiče a zařízení, které mohou být potenciální hrozby zdroje CO. Pokud jsou zjištěny problémy v průběhu této inspekce, mají výbavu okamžitě.
Poznámka: Pokud spalovací zařízení, není kontrolované technikem a kontaktujte přímo výrobce s informací o CO a bezpečnosti s ním spojeným. Ujistěte se, že nejsou používána v blízkosti vašeho domova nebo ve vaší garáži žádná motorová vozidla.

Mohou být detektory CO použity v obytných a jiných vozidel pro volný čas?

Jsou vyráběny Detektory CO s přímým schválením pro použití v karavanech a lodích dle EN 50291-2: 2010.

Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

V nabídce pouze detektory CO a hlásiče požáru dle norem ČSN