Zajímavosti z požárního zabezpečení

Nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého

Příznaky otravy oxidem uhelnatým

Jaká úroveň CO je nebezpečné pro naše zdraví?

Dopad účinků CO na zdraví závisí na koncentraci CO a délce expozice, stejně jako na zdravotním stav každého jednotlivce. Koncentrace oxidu uhelnatého je měřena v částech na milion (ppm). U většiny jedinců se nijak vážně neprojeví vystavení dlouhodobé expozice CO na úrovni přibližně 1-70 ppm, ale u některých osob se srdečními potížemi může dojít ke zvýšení bolesti na hrudi.
V případě, že jde o vyšší koncentraci CO nad 70 ppm, budou příznaky patrné a mohou zahrnovat bolesti hlavy, únavu a nevolnost. Pokud dojde k trvalému vystavení koncentrace oxidu uhelnatého nad 150 až 200 ppm, dochází k dezorientaci, bezvědomí ve valné většině s následkem smrti.

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky CO a nemám detektor CO, nebo můj detektor CO není funkční?

Pokud si myslíte, že pociťujete příznaky otravy CO, ihned se přesuňte na čerstvý vzduch. Nevracejte se domů a pomoc se pokuste zavolat například od sousedů. Kontaktujte místní jednotku hasičského záchranného sboru po případě místní servisní středisko dodavatele plynu.
Pokud by jste setrvali v domácnosti, mohly by jste ztratit vědomí a zemřít. Je také důležité neprodleně kontaktovat lékaře aby konstatoval správnou diagnózu, potvrdil nebo vyloučil otravu CO a zajistil odpovídající postup. Informujte svého lékaře o tom, že se domníváte, že by příčinou vašeho stavu mohla být otrava oxidem uhelnatým.
Rychlá lékařská pomoc je naprosto nezbytná, pokud váš organismus vykazuje příznaky otravy oxidem uhelnatým. Jestliže přivolaný lékař potvrdí otravu CO otravu, ujistěte se, že ve vaší domácnosti dojde ke kontrole všech spotřebičů a potenciálních zdrojů CO prostřednictvím kvalifikovaných servisních osob i před jejich opětovným použitím.


Závažnost příznaků také souvisí s úrovní oxidu uhelnatého a dobu trvání expozice, po kterou byl organismus koncentraci oxidu uhelnatého vystaven. Příznaky otravy při nízké nebo střední koncentraci oxidu uhelnatého mohou být velice jednoduše zaměněny ať už samotnými obyvateli nebo lékaři za příznaky doprovázející chřipku a často vedou k tragickému úmrtí. V případě vysoké koncentrace CO dochází se zkracuje i doba expozice (příčinou může být například provoz spojený s využitím generátorů a plynových přímotopů v bytových i nebytových prostorách).
U obětí pak dochází velice rychle k psychické dezorientaci, ztrácí svalovou kontrolu, a to aniž by nejprve zaznamenaly mírnější příznaky. Pokud v takových případech nedojde k záchraně zasažené osoby s největší pravděpodobností dojde k jejímu úmrtí.

Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

V nabídce pouze detektory CO a hlásiče požáru dle norem ČSN