Zajímavosti z požárního zabezpečení

Oxid uhelnatý zabíjí

Oxid uhelnatý = jedovatý plyn

Oxid uhelnatý (CO) je smrtelný, bezbarvý jedovatý plyn bez zápachu. Vzniká neúplným spalováním různých paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného uhlí, oleje, petroleje, propanu či zemního plynu.

Spolehlivost detektoru CO

Jsou detektory CO spolehlivé?

Detektory CO vždy byly a stále jsou navrhovány tak, aby spustily poplach a informovali okolí ještě před dosažením nebezpečné úrovně CO s potenciálním ohrožením na životě.

Detekce zemního plynu, LPG

Detekce zemního plynu, LPG

Chytré detektory s hlasovým varováním před únikem oxidu uhelnatého a všech běžně se vyskytujících výbušných plynů v domácnostech (zemní plyn, metan, propan, butan) a v obytných prostorách.

Nákup na sociálních sítích

Pouze certifikované produkty požárního zabezpečení

V nabídce pouze detektory CO a hlásiče požáru dle norem ČSN